Gà tần tổ yến GT02

Coming soon

  • Nước xương hầm, đương qui, kỳ tử, hạt sen
  • Ngải cứu
  • ½ con gà ác (110gram)
  • 1,5gram yến thô nguyên tổ Nam Việt
  • Dung tích: 350ml
0948 208 228